O nas

Zadania statutowe:

Do celów szczegółowych placówki należą:

Doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej (szkół, przedszkoli, placówek oświatowych) oraz rozwój doradztwa i doskonalenia pracowników oświaty w wymiarze teoretycznym i praktycznym.
Przygotowanie i wspieranie nauczycieli w procesie indywidualizacji pracy z uczniem o różnych potrzebach edukacyjnych.
Wspieranie kadry dydaktycznej placówek oświatowych w procesie budowania szkół i przedszkoli jako organizacji uczących się.
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników systemu oświaty.

Do zadań placówki należy w szczególności:

Przygotowanie i realizacja ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, zgodnie z potrzebami systemu oświaty.
Wspieranie publicznych placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych zgodnie z „kierunkami polityki oświatowej”.
Wspieranie publicznych placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu wspomagania szkół i placówek, sieci współpracy i samokształcenia.
Organizowanie sieci współpracy i samokształcenia, a także prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół, poradni i bibliotek pedagogicznych.
Opracowywanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych, informacyjnych i metodycznych dla pracowników systemu oświaty.
Wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań.

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2024