ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą mają na celu przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji kierowniczych w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach oświatowych.

Celem studiów jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do sprawnej, twórczej organizacji pracy i zarządzania szkołą lub inną placówką oświatową. Uczestnicy zajęć zostaną wyposażeni w najnowszą wiedzę dotyczącą strategii skutecznego przywództwa, budowania partnerstwa w zespole i kultury organizacyjnej oraz przestrzeni uczenia się opartej o wspólne rozwiązywanie problemów. Słuchacze poznają podstawy coachingu w edukacji i sposoby zarządzania zmianą.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk zawodowych (150 godzin) zakończone zaliczeniem pracy dyplomowej, która będzie przydatna w pracy na stanowisku dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i organizacjami pozarządowymi.

ADRESACI STUDIÓW

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów studiów wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) w szczególności do osób, które ubiegają się o objęcie stanowiska dyrektora szkoły/placówki oświatowej lub innych stanowisk kierowniczych w oświacie.

ORGANIZACJA STUDIÓW

• Język wykładowy – polski
• Czas trwania – 3 semestry
• Punkty ECTS – 90
• Liczba godzin – teoria: 276h + praktyki zawodowe: 150h
• Lokalizacja – Warszawa
• Zajęcia w formie zdalnej (warsztaty)

PROGRAM STUDIÓW

1. REZYLIENTNE PRZYWÓDZTWO – KOMPETENCJE WSPÓŁCZESNEGO LIDERA
2. PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ
3. PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ
4. PRZYWÓDZTWO EDUKACYJNE – DYREKTOR JAKO PROJEKTANT, ORGANIZATOR, NAUCZYCIEL, INNOWATOR
5. DYREKTOR JAKO LIDER W ŚRODOWISKU
6. KADRY I PŁACE W OŚWIACIE

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

→ wypełnij formularz zgłoszeniowy: znajdziesz go tutaj,
→ skontaktujemy się z Tobą, aby przekazać dalsze instrukcje,
→ w międzyczasie przygotuj 1 zdjęcie (45 x 35 mm) oraz odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat).

OPŁATY

opłata wpisowa: 300 zł
jednorazowa opłata za studia: 5800 zł
opłata semestralna: 2000 zł (3 raty)

Opłatę za wpisowe i czesne prosimy wpłacać na numer konta:

ADN Akademia Biznesu sp. z o.o.,
ING Bank Śląski 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010

z dopiskiem „opłata wpisowa…” lub „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…”. W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie skanu potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne.

KONTAKT
Aleksandra Jakóbczak, tel. 517 147 742
kontaktodn@adn.pl
Pobierz »»
Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2024