SYSTEM OCHRONY MAŁOLETNICH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

SYSTEM OCHRONY MAŁOLETNICH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

♦ Opis:

Moduł 1
• Ochrona małoletnich przed krzywdzeniem – podstawowe pojęcia i definicje;
• Analiza przepisów prawa znowelizowanej Ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
• Obowiązki placówki oświatowej wynikające z przepisów znowelizowanej ustawy;
• Zadania nauczycieli i specjalistów w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem;
• Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – opracowanie, wdrożenie i upowszechnianie procedur;
• Wdrożenie działań ustalonych w Procedurach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem;
• Monitoring i ocena podejmowanych działań;

Moduł 2
• Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka;
• Ocena efektów podjętych działań;
• Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu;
• Procedury bezpiecznych relacji personel–dziecko oraz dziecko-dziecko;
• Procedury bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych
• Procedury ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci;
• Karta interwencji;
• Procedura Niebieskiej Karty;
• Monitoring działań.

♦ Terminy – szkolenie online:

1. 20.04.2024, godz. 9:00-15:00,
2. 25.05.2024, godz. 9:00-15:00,
3. 29.05.2023, godz. 12:00-18:00.

♦ Koszt szkolenia:

200 zł za osobę – grupy maksymalnie 30 osobowe.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY »»

♦ Kontakt:
Aleksandra Jakóbczak, tel.: 517 147 742
e-mail: szkoleniaodn@adn.pl

Pobierz »»

 

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2024