UNIWERSALNE PROJEKTOWANIE W EDUKACJI. METODYKA PRACY W KLASIE ZRÓŻNICOWANEJ

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji włączającej w grupie, klasie ze zróżnicowanymi potrzebami z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego w edukacji (UDL) mającego na celu maksymalizowanie możliwości uczenia się każdego ucznia. Zagadnienia realizowane podczas studiów mają na celu wskazanie możliwych rozwiązań związanych z organizacją procesu dydaktycznego sprzyjającego zwiększaniu dostępności kształcenia dla coraz bardziej zróżnicowanych potrzeb uczących się.

Absolwenci studiów podyplomowych „Uniwersalne projektowanie w edukacji. Metodyka pracy w klasie zróżnicowanej” poznają model uniwersalnego projektowania jako kluczowej strategii rozwoju edukacji włączającej. Będą postrzegać inkluzję w kontekście troski o wysoką jakość procesów uczenia – nauczania w odniesieniu do każdego ucznia (nie tylko osób z niepełnosprawnością). Absolwenci będą posiadać uporządkowaną i pogłębioną wiedzę oraz umiejętności w zakresie organizacji i metodyki kształcenia uczniów w klasie zróżnicowanej. Rozwiną umiejętności, które pozwolą im radzić sobie ze zmieniającymi się potrzebami i wymaganiami oraz właściwie na nie reagować.  Nabędą doświadczenia, które ukształtują ich pozytywne nastawienie do różnorodności oraz odpowiedni system wartości, a także zachęcą ich do refleksji i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w środowisku włączającym.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk zawodowych (150 godzin) zakończone zaliczeniem pracy podyplomowej.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku „Uniwersalne projektowanie w edukacji. Metodyka pracy w klasie zróżnicowanej” skierowane są do nauczycieli oraz absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych 5-letnich magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym.

ORGANIZACJA STUDIÓW

• Język wykładowy – polski
• Czas trwania – 3 semestry
• Punkty ECTS – 90
• Liczba godzin – teoria: 276h + praktyki zawodowe: 150h
• Lokalizacja – Warszawa
• Zajęcia w formie zdalnej

PROGRAM STUDIÓW

1. NEURONAUKI I PSYCHOLOGIA W NOWOCZESNEJ EDUKACJI
2. EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA
3. PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE
4. PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE W EDUKACJI. METODYKA PRACY W KLASIE ZRÓŻNICOWANEJ
5. PRACA WYCHOWAWCZA, ZARZĄDZANIE ZRÓŻNICOWANYM ZESPOŁEM KLASOWYM

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

→ wypełnij formularz zgłoszeniowy: znajdziesz go tutaj,
→ skontaktujemy się z Tobą, aby przekazać dalsze instrukcje,
→ w międzyczasie przygotuj 1 zdjęcie (45 x 35 mm) oraz odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat).

OPŁATY

opłata wpisowa: 300 zł
jednorazowa opłata za studia: 5800 zł
opłata semestralna: 2000 zł (3 raty)

Opłatę za wpisowe i czesne prosimy wpłacać na numer konta:

ADN Akademia Biznesu sp. z o.o.,
ING Bank Śląski 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010

z dopiskiem „opłata wpisowa…” lub „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…”. W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie skanu potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne.

KONTAKT
Aleksandra Jakóbczak, tel. 517 147 742
kontaktodn@adn.pl
Pobierz »»
Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2024