Szkolenia i publikacje

SZKOLENIE 1 (6h)

Założenia edukacji włączającej, a praktyka

1. Perspektywy i wyzwania
· Istota edukacji włączającej
·  Czynniki warunkujące wprowadzenie edukacji włączającej w placówce
·  Nauczanie zróżnicowane
·  Atmosfera w szkole i w zespole klasowym
2. Rola pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w edukacji włączającej, działania praktyczne
· Współpraca i wsparcie szkoły udzielane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przykłady
3. Edukacja włączająca w praktyce
· Istota edukacji włączającej
· Z praktyki szkolnej, przykłady
· Różnorodność metod i form nauczania
4. Podmiotowość podstawą relacji rodzice – nauczyciel
· Współpraca i oczekiwania
· Obawy i mocne strony
· Sposoby budowania wzajemnych relacji
5. Edukacja włączająca priorytetem w polityce oświatowej
6. Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej
7. Inkluzja edukacyjna i społeczna w placówkach oświatowych

Edukacja włączająca, a metodyka nauczania na różnych etapach edukacji na przykładzie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

1. Edukacja przedszkolna
· Biopsychospołeczny model diagnozowania
· Wczesne wspomaganie poszczególnych sfer rozwoju dziecka
· Grupy wsparcia dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
· Rola i znaczenie lokalnych i globalnych organizacji pozarządowych
2. Edukacja wczesnoszkolna
· Zasady (procedury) postępowania wobec ucznia z grupy ryzyka dysleksji
· Indywidualizacja nauczania w zespole klasowym
· Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej

Edukacja włączająca, a aktualizacje prawne

1. Publikacje i raporty Europejskiej Agencji na Rzecz Rozwoju Edukacji Włączającej i Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
2. Istota zmian w prawie oświatowym
3. Specjalna organizacja nauki i metod pracy, a prawo oświatowe w kształceniu specjalnym
4. Nowe przepisy prawa oświatowego, a uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

SZKOLENIE 2 (2h)

Założenia edukacji włączającej, a praktyka

1. Perspektywy i wyzwania
· Istota edukacji włączającej
· Czynniki warunkujące wprowadzenie edukacji włączającej w placówce
· Nauczanie zróżnicowane
· Atmosfera w szkole i w zespole klasowym
2. Rola pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w edukacji włączającej, działania praktyczne
· Współpraca i wsparcie szkoły udzielane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przykłady
3. Edukacja włączająca w praktyce
· Istota edukacji włączającej
· Z praktyki szkolnej, przykłady
· Różnorodność metod i form nauczania
4. Podmiotowość podstawą relacji rodzice – nauczyciel
· Współpraca i oczekiwania
· Obawy i mocne strony
· Sposoby budowania wzajemnych relacji
5. Edukacja włączająca priorytetem w polityce oświatowej
6. Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej
7. Inkluzja edukacyjna i społeczna w placówkach oświatowych

SZKOLENIE 3 (2h)

Edukacja włączająca, a metodyka nauczania na różnych etapach edukacji na przykładzie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

1. Edukacja przedszkolna
· Biopsychospołeczny model diagnozowania
· Wczesne wspomaganie poszczególnych sfer rozwoju dziecka
· Grupy wsparcia dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
· Rola i znaczenie lokalnych i globalnych organizacji pozarządowych
2. Edukacja wczesnoszkolna
· Zasady (procedury) postępowania wobec ucznia z grupy ryzyka dysleksji
· Indywidualizacja nauczania w zespole klasowym
· Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej

SZKOLENIE 4 (2h)

Edukacja włączająca, a aktualizacje prawne

1. Publikacje i raporty Europejskiej Agencji na Rzecz Rozwoju Edukacji Włączającej i Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
2. Istota zmian w prawie oświatowym
3. Specjalna organizacja nauki i metod pracy, a prawo oświatowe w kształceniu specjalnym
4. Nowe przepisy prawa oświatowego, a uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2024